Про нас

Медичний інститут ХМАПО створено при Харківській медичній академії післядипломної освіти, яка вважається одним із провідних навчальних закладів Міністерства охорони здоров'я України.

ХМАПО було засновано у далекому 1923 році. На той час установа називалась Харківським клінічним інститутом для удосконалення лікарів, а з 1927 року її було перейменовано на Український центральний інститут удосконалення лікарів.

Першим директором інституту став професор І. І. Фінкельштейн. У 1928 р. навчання проводилось за 13 спеціальностями, до 1935 року їх кількість зросла до 54.

Станом на 1940 р. в інституті працювало 180 викладачів, з них 30 професорів. З моменту заснування інституту до 1940 р. – перепідготовку пройшли 9825 лікарів.

Після визволення України від фашистських загарбників інститут відновив роботу. Усього у післявоєнний період (1944-1962) у інституті пройшли навчання 29 340 лікарів, що у три рази більше порівняно з довоєнним періодом.

Станом на 1967 рік кількість викладачів становила 187 осіб, у тому числі 25 докторів медичних наук і 136 кандидатів медичних наук. Після війни ректором призначений професор І. І. Овсієнко, який займав цю посаду до 1971р. За його сприяння було організовано нові кафедри, у тому числі психотерапії та психопрофілактики, яка стала першою на території Радянського Союзу.

До 50 річного ювілею у інституті діяло 40 кафедр і 2 курси - опікових хвороб і цивільної оборони. Кількість викладачів складала 227 осіб, у тому числі 33 доктори та 168 кандидатів наук. За 50 років діяльності в інституті було підготовлено 68 докторів і 249 кандидатів наук.

         З лютого по листопад 1971 р. інститутом керував професор М.С. Пушкар, а після нього до 1976 р. — професор О. Г. Філатов.

Починаючи з 1977 р., коли ректором був призначений професор М.І. Хвисюк, в інституті було створено 24 кафедри з найпріоритетніших дисциплін, багато із яких стали першими у Радянському Союзі.

Матеріально-технічна база інституту також зазнала позитивних змін: побудовано новий навчально-лабораторний комплекс та гуртожитки на 1700 місць. Інститут перетворився у один з найбільших навчально-клінічних комплексів в Україні.

У 1999 році його перейменували на Харківську медичну академію післядипломної освіти. З 2004 року її очолював професор О.М. Хвисюк, за участі якого було засновано чи реорганізовано кафедри з найпріоритетніших дисциплін сучасної медицини.

Сьогодні у академії працює близько 700 викладачів та 11 наукових співробітників. Серед них 39 академіків галузевих АН України, 5 членів-кореспондентів Національної та галузевих академій, 14 заслужених діячів науки і техніки, 18 заслужених лікарів, 8 лауреатів державних премій. У складі науково-педагогічних і наукових співробітників працюють 144 доктори наук (з них 119 професори) та 464 кандидати наук (з них 273 доценти).

Академія здійснює всі види підготовки лікарів, провізорів та фахівців з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я, як для України, так і для зарубіжжя. Щорічно на її базі проводиться понад 1000 циклів підвищення кваліфікації, на яких навчається близько 17 тисяч слухачів. За весь період існування академії на її кафедрах пройшли підготовку і підвищили кваліфікацію понад 300 тисяч лікарів і провізорів.

Багаторічна історія Харківської медичної академії післядипломної освіти передусім знаходить відображення у видатних медичних школах, відомих далеко за межами України. Кафедри очолюють справжні корифеї лікарської справи, фахові знання і практичний досвід яких є надійним фундаментом академії.