Публічна інформація

Статут ХМАПО

Сертифікат про акредитацію 22 Охорона здоров'я 222 "Медицина"

Сертифікат про акредитацію 22 Охорона здоров'я 221 "Стоматологія"

Правила внутрішнього розпорядку ХМАПО

Структура ХМАПО

Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХМАПО відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

Політика у сфері якості Харківської медичної академії післядипломної освіти

Сертифікат на систему менеджменту якості

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються  на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях освіти

Академія має “Висновки” щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

Положення про Медичний інститут ХМАПО

Освітньо-професійна програма 222 “Медицина”

Результати зимової екзаменоційної сесії здобувачів освіти 2020-2021

Документи приймальної комісії

Положення про приймальну комісію ХМАПО

Наказ про призначення приймальної комісії ХМАПО

Вартість навчання

Результати вступних іспитів

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» від 28.07.2021 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» від 29.07.2021 р.

РЕЗУЛЬТАТИ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» від 26.08.2021 р.

Рейтингові списки вступників

Рейтинговий список вступників на основі повної загальної середньої освіти (І курс)

Рейтинговий список вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (ІІ курс)

Списки рекомендованих до вступу на 2021-2022 навчальний рік

Список рекомендованих до вступу на основі повної загальної середньої освіти (І курс)

Список рекомендованих до вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (ІІ курс)

Накази про зарахування