Документи для вступу

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви:

 • в електронній формі;
 • у паперовій формі, у випадках визначених Правилами прийому;

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти у порядку, визначеному законодавством.

Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України;
 • військово-облікового документа;
 • документа про раніше здобутий освітній ступінь і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови;
 • вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами № 560, № 697 відповідно.

До заяви вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України;
 • копію військово-облікового документа
 • копію документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання або екзаменаційного листка вступного випробування;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • інші копії документів, якщо це викликано особливими умовами вступу.

Вступники, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

У разі відсутності, з об’єктивних причин, документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній рівень.

Детальніше про порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Медичного інституту ХМАПО читайте в Правилах прийому до Харківської медичної академії післядипломної освіти в 2021 році.

dfher434