Документи для вступу

Вступник подає заяву в електронній формі або в паперовій формі (за наявністю підстав).

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Медичного інституту ХМАПО.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
  • копію документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти.
  • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали всіх документів пред’являються особисто при поданнi заяви.
Копії документів приймаються ВИКЛЮЧНО за умови наявності оригіналів.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття., у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній рівень.

Детальніше про порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Медичного інституту ХМАПО читайте в Правилах прийому до Харківської медичної академії післядипломної освіти в 2020 році.

dfher434